V Přerově pohřbili zimu.

Přestože to venku ještě tak nevypadá, podle kalendáře je jaro už tady. A dnes jej přivítalo Občanské sdružení Cukrle, spolu s dětským folklorním souborem Trávníček tradičním vynášením moreny. Vynášení smrti a vítání jara je starý západoslovenský zvyk, pocházející z předkřesťanské