Sto slov o Přerově…

Soutěž Sto slov o Přerově je prodloužena do 15. května. Báseň nebo krátký příběh mohou školáci i studenti posílat nalenka.chalupova@prerov.eu, nebo mohou své práce zanechat na sběrném místě v Městském informačním centru. Podmínkou je dodržet rozsah 100 slov. Práce musejí být