Neděle, 29 ledna, 2023
Dopravu v Přerově začaly monitorovat kamery. Řidičům mají urychlit cestu

Na šesti místech v Přerově byly nainstalovány dopravní kamery, jejichž úkolem je monitorovat aktuální situaci na silnicích. Než tak vyrazíte na cestu, můžete se na webových stránkách města podívat, zdali nejsou cesty, kterými se chystáte jet „zasekané“. A na základě toho pak zvolit alternativní cestu, případně se bez obav vydat tou, kterou původně zamýšleli. V […] Čtěte více

Konec stání v kolonách? Město nechá křižovatky monitorovat kamerami

Město Přerov nechá do šesti problematických lokalit nainstalovat kamery, které budou monitorovat aktuální dopravní situaci. Než tak řidiči usednou do svých aut, budou moci na webových stránkách města zkontrolovat, zdali jsou v místě jejich cesty dopravní komplikace. Podle toho mohou zvolit alternativní trasu nebo se vydat tou původní. „V ulici 9. května začne kamerový bod […] Čtěte více

Kamery budou od konce dubna monitorovat dění na přerovských silnicích. Sledovat mají šest míst

Od dnešního dne je kvůli stavbě mimoúrovňového křížení uzavřena Polní ulice, kterou v průběhu následujících čtyř měsíců čekají stavební úpravy. V této souvislosti bylo radním pro dopravu Tomášem Navrátilem zveřejněno v médiích, že dopravu v Přerově budou monitorovat kamery, aby řidiči měli větší přehled o aktuální situaci na silnicích. „Tyto kamery budou – jak jsem […] Čtěte více

Strážníci se budou ptát Přerovanů, jestli jim oko kamerového systému dodává pocit bezpečí

Aktuální dění v Přerově sleduje devatenáct kamer, napojených na monitoring městské policie. Oko kamery se stává důležité v případech, kdy zaznamená dopravní nehodu, narušování pořádku v nočních hodinách – nebo třeba fyzické potyčky na náměstí. Kamery mají přerovští strážníci už od roku 1997, kdy bylo zakoupeno a instalováno prvních šest kamerových bodů. „Postupně jsme rozšiřovali díky novým kamerám […] Čtěte více

Městská policie dokončila modernizaci kamerového systému ve městě

Městská policie v Přerově v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR a finanční spoluúčasti města dokončila první etapu modernizace kamerového systému v Přerově. Jedná se o I. etapu modernizace městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). V této etapě byly zmodernizovány 3 kamerové body umístěné na nám. T. G. Masaryka, Žerotínově náměstí a Kojetínské ulici. „Cílem modernizace je zefektivnit a zkvalitnit […] Čtěte více

Sleduje vás kamera. Víte kde?  Cedule vám napoví

Sleduje vás kamera. Víte kde? Cedule vám napoví

Přerov/ „V našem městě sleduje dění kamerový monitorovací systém“. Tabule s tímto informativním nápisem se v prosinci objevily v ulicích Přerova. Mapa, která je součástí cedulí, přináší informace o tom, kde jsou nainstalovány kamerové body, sledující dění ve vytipovaných lokalitách. „V Přerově máme celkem osmnáct míst, které jsou pod dohledem kamer. V mapě jsou tyto lokality označeny červeným bodem. […] Čtěte více

© 2014 - 2023 - Přerovská internetová televize

Nahoru