Náměstkyně primátora Hana Mazochová objasnila, že v důsledku pandemie jsou příjmy do rozpočtu města zhruba o 63 milionů nižší. Snížily se však i plánované výdaje, a to o 70 milionů. I proto zůstává rozpočet pro rok 2021 přebytkový. Příjmy by v příštím roce měly činit celkem 902 milionů korun. Výdaje pak utvoří částku 885,2 milionu korun, vznikne tak přebytek ve výši zhruba 17 milionů korun. Ten bude použit na splácení jistiny úvěrů z minulých let.

Jaké položky se objeví v kolonkách příjmů?

Největší částku příjmů tvoří daně. Ty jsou rozpočtovány na 674,2 miliony korun. V minulém roce byly daňové příjmy vyšší o 66,2 miliony korun, přičemž největší pokles je v příštím roce očekáván u daně z příjmů právnickych osob u podnikatelů, dále pak u takzvané daně ze závislé činnosti, tedy daně ze mzdy. „V této souvislosti je třeba říct, že v době sestavování rozpočtu nebylo rozhodnuto o definitivní variantě, a tedy je promítnutí zrušení superhrubé mzdy v celkovém objemu daně pouze částečné. Snížené příjmy jsou rozpočtovány také u dílčí daně z technických her. Důvodem je postupné snižování herních prostor i počtu herních zařízení,“ dodala Hana Mazochová.

Co se týče nedaňových příjmů, spadají sem například příjmy z pronájmů bytů, nebytových prostor, pozemků, hrobových míst, z úroků, sankčních plateb, recyklace odpadů a odvody odpisů příspěvkových organizací. Tento rozpočet je navržen v objemu 135,3 miliony korun a je oproti roku předcházejícímu navýšen o 4,4 miliony.

Město také očekává kapitálové příjmy, a sice z prodeje pozemků ve výši 20,1 milionu korun a prodeje budov za 12,8 milionu korun. Nutno říci, že v posledních 3 letech se tyto plánované příjmy nepodařilo ani jednou naplnit a pokles musel být pokryt z jiných zdrojů.

Dalšími příjmy jsou pak dotace ze státního či krajského rozpočtu, ty dosáhly částky 60,2 milionu korun.

A co rozpočtové výdaje?

Provozní výdaje byly vypočteny na 814 milionů korun. „Akce nad 500 tisíc včetně projektů jsou plánovány ve výši 71 milionů. Výdaje na všeobecnou veřejnou správu jsou v objemu 329 milionů, služby obyvatelstvu v objemu 292 milionů, do průmyslu a ostatních odvětví hospodářství putuje 84 milionů, na bezpečnost a právní a požární ochranu jde 48 milionů korun,“ prozradila náměstkyně.

Kam poputují městské investice?

„Ve výdajové části rozpočtu jsou také obsaženy částky na úhradu projektových dokumentací za 2,2 miliony korun a akcí nad 500 tisíc, které jsou v návrhu rozpočtu obsaženy v částce 68,9 milionů, což je ve srovnání s rokem 2020 méně o 65,7 milionu,“ shrnula Mazochová. Přerované se tak mohou těšit na cyklostezku v Palackého ulici za 14, 6 milionu, opravy v Komenského ulici za více než 4 miliony, zateplení domu na náměstí Františka Rasche za 8,6 milionu korun, dále pak rekonstrukce veřejného osvětlení v Prostějovské ulici, Kozlovicích a Henčlově. Další milion spolkne oprava chodníků v ulicích Ztracená a Bratrská spolu s přechodem v Durychově ulici.

Bude si město další peníze půjčovat? 

Podle Hany Mazochové jsou v roce 2021 naplánovány dvě velké investiční akce: „Plánujeme rekonstrukci Blažkova domu, která je už předfinancovaná a rekonstrukci nemovitosti na adrese náměstí TGM 16, která se má po přebudování změnit na hlavní sídlo magistrátu – ta bude financovaná z dividend městských společností, případné navýšení pak z investičního úvěru.“

Má město „vatu“ na neočekávané výdaje?

Každý rozpočet počítá s rezervou na neočekávané a havarijní situace, do nového roku přechází i kompenzace daňových příjmů z letošního roku, kterou poskytl státní rozpočet.

Schvalování rozpočtu se neobešlo bez vyhrocených situací

Náměstkyně primátora označila atmosféru při schvalování rozpočtu za bouřlivou. „Padaly i vyhrocené věty typu: Tak vypneme osvětlení města – a podobně. Ale na zastupitelstvu jsem všem, kteří se na rozpočtu podíleli, mohla s pokorou poděkovat, protože jsme nakonec našli k úsporám kompromisy.“

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..