Dne 11.11.2018 zemřel americký podnikatel českého původu, vlastenec, donátor a milovník kultury pan Paul Rausnitz, majitel firmy Meopta Přerov.

Paul Rausnitz se narodil 9.3.1928 v rodině židovského lékaře v Jablonci nad Nisou. Těsně před válkou utekl s rodiči a dvěma bratry přes Polsko do bývalého Sovětského svazu, kde se celá rodina později připojila ke Svobodově armádě a společně s ní se vrátila zpět do Prahy. Mladý Paul vstoupil do armády teprve ve svých 14 letech.

 

V roce 1946 rodina odešla do USA, kde se Paul Rausnitz společně se svými dvěma bratry stal během několika desetiletí významným a respektovaným podnikatelem.

Paul Rausnitz i navzdory času, strávenému v zahraničí, zůstal věrným vlastencem a od roku 1990, kdy se vrátil zpět do České republiky, věnoval se krom podnikání také podpoře různých projektů z oblasti sportu, charity i kultury, podporoval vzdělání i sportovní vyžití mládeže, věnoval se dobročinným aktivitám.

Svým životem, podnikáním i svou životní filozofií prosazoval zejména myšlenky masarykovského pojetí svobody, demokracie, odvahy a statečnosti. Při každé příležitosti velmi intenzivně vštěpoval mladým lidem povinnost bedlivě střežit tyto hodnoty a předávat je dalším generacím.

Ihned po politických změnách ve východní Evropě se vydal do své bývalé domoviny, aby zde hledal nové investiční možnosti. Přestože už byl sám v důchodovém věku, jeho podnikavý duch a touha pomoci své vlasti ho přivedly až do přerovské Meopty. Sám mnoho let podnikal v optickém oboru, proto se rozhodl zakotvit právě zde. Firma nebyla v devadesátých letech v dobré kondici, protože jako výrobce vojenské optiky ztratila v krátkém čase více než 75% svého výrobního programu. Byla nucena hledat nejen nový sortiment, ale i solidního investora, a toto spojení se stalo oboustranně přínosným.

Paul Rausnitz se společně se svým synovcem Geraldem Rausnitzem velmi pečlivě věnovali rozvoji Meopty a postupně se jim podařilo světově známou firmu vrátit zpět na absolutní špičku současného optického průmyslu. Firma se dnes může chlubit velmi silným HI-TECH zázemím, špičkovým technologickým vybavením především v oblasti vakuových aparatur pro nanášení ultratenkých optických vrstev a také v oblasti speciálních montáží v čistých buňkách v nejpřísnějších řádech čistoty až po čistotu molekulární.

Majitelé firmy Meopta pan Gerald Rausnitz a jeho syn David, vedení firmy i její zaměstnanci vnímají odchod pana Rausnitze jako velkou ztrátu a chtějí v každém případě zachovat všechny hodnoty, které pan Rausnitz celým svým životem i dílem vyznával a pokračovat v jeho započatém díle. Společnost Meopta zůstává v rukou spolumajitelů – synovce Geralda a jeho syna Davida Rausnitzových.


Nejdůležitější vyznamenání a ocenění pana Paula Rusnitze

  • května 2005 byly prezidentem České republiky Václavem Klausem předány panu Paulu Rausnitzovi a jeho bratru Egonu pamětní medaile za aktivní účast v bojích proto fašizmu. Třetímu z bratrů, Waltru Rausnitzovi, byla pamětní medaile udělena in memoriam.
  • Dne 30. srpna 2006 byli pánové Paul Rausnitz a Egon Rausnitz slavnostně povýšeni do vyšší důstojnické hodnosti podplukovník.
  • Dne 27. srpna 2007 byli v prostorách Přerovského zámku pánové Paul Rausnitz a Egon Rausnitz povýšeni do hodnosti plukovníka. Jejich zesnulý bratr, pan Walter Wolf Rausnitz, byl do stejné hodnosti jmenován in memoriam.
  • Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg předal 3. října 2008 panu Rausnitzovi Cenu GRATIAS AGIT 2008. Tato cena se uděluje významným osobnostem a organizacím, které se výrazně podílely na šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
  • U příležitosti životního jubilea převzal pan Paul Rausnitz dne 26. 3. 2008 od primátora města Přerova ocenění „Přerovský křišťálový zubr“, které je udělováno významným osobnostem majícím k Přerovu nějaký vztah.
  • Dne 6. května 2010 byla panu Paulu Rausnitzovi předána na Generálním konzulátu Ruské federace v Brně jubilejní medaile „65 let Vítězství ve Velké Vlastenecké válce 1941 − 1945“.
  • Dne 27. září 2013 byla panu Paulu Rausnitzovi udělena Pamětní medaile za zásluhy o kulturu a podnikání, udělovaná Senátem PČR. Medaile je udělována těm osobám ze světa vědy, kultury, sportu a společenského života, které se zvlášť výjimečným způsobem zasloužily o svůj obor, či přispěly k dobré pověsti České Republiky v zahraničí.
  • října 2013 přijal pan Rausnitz z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana Medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. Prezident republiky takto ocenil především působení pana Rausnitze v privatizaci Meopty jakožto velmi významné české optické firmy, jeho investice do rozvoje firmy i zásluhy na stabilní zaměstnanosti v přerovském regionu. Při svém rozhodování o udělení medaile zvážil pan prezident i aktivní podíl pana Rausnitze a celé jeho rodiny na osvobození Československa od fašismu.
  • V dubnu 2018 bylo panu Rausnitzovi uděleno Čestné občanství města Přerova
  • 6.2018 z rukou předsedy vlády přijal pan Rausnitz Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost.

Zdroj: https://www.meopta.com

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..