Magistrát města Přerova, odbor ekonomiky upozorňuje občany, že  splatnost poplatku za komunální odpad na letošní rok je nejpozději do 30.06.2018. 

Poplatek je povinna hradit:

  1. fyzická osoba, která má v Přerově trvalý pobyt,
  2. cizinec, který v Přerově pobývá déle než 3 měsíce a nespadá do první kategorie,
  3. fyzická osoba, která má v Přerově ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není nikdo trvale hlášen.

Sazba poplatku zůstává stejná jako v předchozích letech a činí 650 Kč. Snížená sazba 325 Kč v důsledku úlevy se platí za nemovitost určenou k individuální rekreaci.

A jakým způsobem můžete nyní poplatek uhradit?

  1. bezhotovostním převodem na účet statutárního města Přerova č. 19–1884482379/0800. Při platbě musíte uvést variabilní symbol, což je číslo, které Vám bylo již v minulosti přiřazeno z registru poplatníků pro tento poplatek. V případě, že platbu provádíte jedním příkazem za více osob, musíte oznámit, za které osoby poplatek hradíte. Platbu můžete provést jak prostřednictvím Portálu občana přes platební bránu, což je webová aplikace města (https://portal.prerov.eu/), tak prostřednictvím „svého“ peněžního ústavu v rámci elektronického bankovnictví.
  2. na pokladnách Magistrátu města Přerova v ul. Bratrská č. 34 a nám. T. G. Masaryka č. 16, kde lze platit i platební kartou.
  3. na poště prostřednictvím poštovní poukázky, kterou si vyžádáte na odboru ekonomiky.

V případě, že poplatek nezaplatíte ve lhůtě splatnosti nebo jej uhradíte v nesprávné výši, bude uplatněna sankce a poplatek (nebo jeho část) bude zvýšen o 20% sazby.

Současně upozorňujeme, pokud máte evidovány nedoplatky z předchozích let a provedete platbu v letošním roce, bude tato platba v souladu s platnou legislativou použita nejprve  na úhradu nejstarších nedoplatků dle určení závazného pořadí pro uhrazování poplatkových povinností.

Veškeré další bližší informace získáte na Magistrátu města Přerova, odboru ekonomiky, oddělení místních příjmů, v Bratrské ul. č. 34, II. patro, dv. č. 42 nebo na tel. číslech 581 268 296 (Ing. K Herzogová), 581 268 297 (L. Jarolímová), 581 268 230 (M. Hlávková), případně na webových stránkách města.

Zdroj: www.prerov.eu

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..