Krajskému úřadu Olomouckého kraje zaslal přerovský primátor Vladimír Puchalský své sdělení k námitce podjatosti. Jde o jeho reakci na krok Dětí Země, které vyslovily podezření, že stavební úřad přerovského magistrátu není nezávislý k posouzení stavby dálnice D1 Říkovice – Přerov, a proto žádají, aby o stavbě rozhodovali úředníci v jiném městě.

Děti Země argumentovaly tím, že jsou přerovští úředníci v této věci podjatí, protože se primátor města mediálně ohradil proti „praktikám“ Dětí Země, kterým dle jeho názoru nejde o ochranu živočichů, ale o blokaci dostavby posledního úseku dálnice. Zdůrazňoval přitom, že Děti Země nesou zodpovědnost za zdraví Přerovanů, kteří musejí snášet negativní důsledky dopravy, která vede městem. To, jestli je přerovský stavební úřad podjatý, teď bude posuzovat olomoucký krajský úřad. Právě na jeho adresu primátor Přerova mimo jiné napsal, že podanou námitku systémové podjatosti považuje za prostředek směřující k neúměrnému prodlužování, komplikování a maření správního rozhodování. „Do médií jsem se vyjadřoval bez jakéhokoli vlivu na probíhající správní řízení a rozhodování správního orgánu. Starostova, respektive primátorova úloha spočívá podle zákona o obcích v tom, že předně hájí zájmy města a občanů města, a kdo jiný by tyto zájmy měl prezentovat veřejnosti než právě starosta,“ píše ve svém sdělení. A dodává, že dovedeno ad absurdum by se představitel obce nebo města nemohl veřejně vyjadřovat k žádným otázkám týkajícím se rozvoje obce či města, jehož zájmy má hájit, aniž by byl vystaven riziku podjatosti. „V případě zájmu na dokončení dálnice, jejímž investorem, zdůrazňuji, není město, se podle mého názoru nejedná o žádné kontroverzní téma, neboť jde o přirozený a logický zájem města na dokončení dálnice,“ napsal Puchalský do svého sdělení k námitce podjatosti.

Primátor vyzval rovněž předsedu Dětí Země Miroslava Patrika, aby přijel do Přerova a vysvětlil občanům své důvody, které ho vedou k blokaci veřejně prospěšné stavby – ten na jeho výzvu ale dosud nereagoval. Pozván byl rovněž na tiskovou konferenci Přerova k otázkám dopravy, která se bude konat ve čtvrtek 24. května.

Celé sdělení k námitce podjatosti, které primátor Přerova Vladimír Puchalský zaslal Krajskému úřadu Olomouckého kraje:

K Vaší žádosti doručené Magistrátu města Přerova dne 04. 05. 2018 uvádím, že mi nejsou známy žádné okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že jsem ve smyslu ust. § 14 správního řádu vyloučen. Jako primátor města nemohu být podjatý, jelikož se vůbec neúčastním probíhajícího správního řízení a na výkonu pravomoci správního orgánu se žádným způsobem nepodílím.

Podanou námitku systémové podjatosti považuji za prostředek směřující k neúměrnému prodlužování, komplikování a maření správního rozhodování. Do médií jsem se vyjadřoval bez jakéhokoli vlivu na probíhající správní řízení a rozhodování správního orgánu. Starostova, resp. primátorova úloha spočívá podle zákona o obcích v tom, že předně hájí zájmy města a občanů města, a kdo jiný by tyto zájmy měl prezentovat veřejnosti než právě starosta. Dovedeno ad absurdum, představitel obce nebo města by se nemohl veřejně vyjadřovat k žádným otázkám týkajícím se rozvoje obce či města, jehož zájmy má hájit, aniž by byl vystaven riziku podjatosti. V případě zájmu na dokončení dálnice, jejímž investorem, zdůrazňuji, není město, se podle mého názoru nejedná o žádné kontroverzní téma, neboť jde o přirozený a logický zájem města na dokončení dálnice. Na jejíž dostavbě má dlouhou dobu zájem naprostá většina místních obyvatel. Zmařit tento záměr chtějí pouze jednotlivci, kteří neváhají využít osobní zájem cestou zneužívání účastenství v řízení, neboť jejich postoj není než obstrukční vůči uskutečnění většinového a veřejného, řádně projednaného, záměru dostavby dálnice D1 – stavba 136.

Podle mého názoru je pojem tzv. systémové podjatosti velmi neurčitý, nejasný a judikatura Nejvyšší správního soudu vykládá ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu příliš extenzivně, ve vztahu k ustanovení § 131 odst. 4 téhož zákona, což nepochybně povede k neodůvodněnému procesnímu chaosu a ke zbytečné interpretační nejednotnosti a porušení principu předvídatelnosti rozhodování, téměř na samé hranici platného práva, zákonnosti. Tedy k nadměrnému předávání věcí jiným než původně místně příslušným orgánům, aniž je prokázána objektivní podjatost osoby bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci příslušného správního orgánu. V našem případě úřední osoby stavebního úřadu MÚ v Přerově, jíž není určitě a nepochybně primátor. Viz. příslušné ustanovení zákona o obcích. K takovému postupu nejsou dány zákonné důvody podle § 14 odst. 1 správního řádu, neboť ty, podle mého názoru musí být dány vždy, tedy i v situaci použití tzv. extenzivně judikované systémové podjatosti. Myslím, že ještě stojí za úvahu zabývat se také situací de lege ferenda. Tedy tam, kam směřuje připravovaný legislativní proces změn správního řádu. Neboť jeho výsledek bude pramen práva. Jinak jde vždy jen o situaci ad hoc. Osobně se domnívám, že v žádném případě nedošlo ze strany žádné úřední osoby MÚ Přerov k překročení systémového rizika podjatosti. S ohledem na výše uvedené nemohu s námitkou systémové podjatosti souhlasit a vidím jako dost problematické, aby o tak zásadní otázce rozhodoval jiný správní orgán, který nemá povědomí o místních podmínkách. Z hlediska zásad správního řádu to navíc považuji za nehospodárné, jelikož budou vznikat na obou stranách nové finanční náklady. Nepochybně tím dojde k porušení i dalších zásad správního řízení, jako je rychlost, účelnost a princip co nejméně zatěžujícího přístupu vůči účastníkům řízení.

S pozdravem Mgr. Vladimír Puchalský, primátor

V Přerově 14. května 2018

Zdroj: www.prerov.eu

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..