Město Přerov se připravuje na změnu systému nakládání se směsným komunálním odpadem, který od roku 2024 už nebude možné bez úpravy ukládat na skládky. Skupina Veolia, která se zabývá výrobou a dodávkami tepla i nakládáním s odpady, nabídla městu energetickou cestu. Spolupráci potvrdili dnes v Přerově formou memoranda zástupci města a firmy. Z jejich slov vyplynulo, že efektivní využití upraveného odpadu pomůže částečně nahradit uhlí, sníží množství vypouštěných emisí do ovzduší a zabrání nekontrolovatelnému růstu plateb pro obyvatele.

Přerované vyprodukují ročně zhruba 13 300 tun komunálního odpadu. Celosvětovým trendem je odpady v co největší míře využít jako cennou surovinu. V souladu s tímto trendem a českou i evropskou legislativou se představitelé města Přerova a skupiny Veolia dohodli, že společně začnou pracovat na vybudování moderního systému třídění, zpracování a využití odpadů ve prospěch obyvatel regionu. „Na našich teplárenských zařízeních probíhá rozsáhlá modernizace a ekologizace, kterou bychom rádi přizpůsobili aktuálním potřebám regionu. Umíme šetrně k životnímu prostředí vyrobit teplo a elektřinu i z vytříděného a zpracovaného komunálního odpadu, a městu tak nabízíme efektivní řešení,“ řekl generální ředitel Veolia Energie ČR Josef Novák.

Náměstek přerovského primátora Petr Měřínský, jehož podpis je pod memorandem, konstatoval, že se město musí připravit na zákaz skládkování komunálního odpadu, který začne platit od roku 2024. A dále uvedl: „Sami nezvládneme vybudovat nezbytné technologie. Spojení s Veolií dává smysl, mělo by zabránit nekontrolovanému a skokovému růstu plateb za teplo i poplatků za komunální odpad.“ Podle primátora Přerova Vladimíra Puchalského jde o důležitý strategický krok pro město. „Věřím, že do konce roku společně najdeme konkrétní optimální řešení,“ dodal.

V Teplárně Přerov už teď plánují stavbu speciální technologie. „Ta může kromě jiného paliva využít k výrobě energie takzvané tuhé alternativní palivo (TAP), vyrobené z vytříděných komunálních a ostatních odpadů, které už nebude možné recyklovat ani ukládat na skládky. Jedním z přínosů bude také snížení emisí z teplárny,“ doplnil ředitel Regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR Pavel Dostál. Teplárna Přerov postupně nahradí uhlí biomasou a TAP s alternativou zemního plynu. V porovnání s rokem 2015 tak dojde v roce 2023 k poklesu koncentrací plynných emisí (CO₂, NOₓ, SO₂) na 50 procentní úroveň. Dopravní zátěž ve městě se uskutečněním záměru nezvýší, jak potvrdil jednatel společnosti Technické služby města Přerova Bohumír Střelec. „Naším úkolem bude navrhnout nejvhodnější technologii pro vytřídění materiálově využitelných a recyklovatelných složek a přípravu TAP ze zbytkové části nerecyklovatelných vytříděných komunálních odpadů z Přerovska. Technologie by mohla a měla být společná pro více měst, tak jak je běžné například v Rakousku, Francii nebo Německu,“ uvedl ředitel skupiny Veolia Využití odpadů ČR Milan Chromík. K projektu se  podle něj budou moci přidat i další města a obce či podnikatelské subjekty, což by mohlo přinést vyšší efektivitu projektu.

Teplárna Přerov pokrývá svými dodávkami 85 % potřeb města, což odpovídá přibližně 14 500 domácnostem, dále pak zajišťuje dodávku technologické páry pro průmyslové podniky ve městě

Zdroj: www.prerov.eu Foto: Memorandum o spolupráci bylo podepsáno ve středu 21. února v Městském domě. 
TZ Veolia

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..