Zastupitelé města Přerova se setkají v pondělí 22. ledna ve tři hodiny odpoledne v Městském domě. Zájemci mohou přijít na jejich zasedání osobně, nebo mají možnost sledovat průběh zastupitelstva prostřednictvím webových stránek města, popřípadě přes Televizi Přerov.
Seznamte se s materiály, o nichž budou jednat:

ikona souboruPředlohy ve formátu 7z ke dni 12.1.2018

 Bod  název NÁVRHU – téma
1. ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2. Informace o činnosti Rady města od 34. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů
2.1 ikona souboruNávrh na volbu člena Rady města Přerova
2.2 ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za II. pololetí roku 2017

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

2.3 ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

3. Majtkoprávní záležitosti
3.1.1 ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 120/6  v objektu bytový dům č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16)

ikona souborupříloha

3.1.2 ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 53 v k.ú. Popovice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.4.1 ikona souboruSměna nemovitých věcí –  pozemků p.č. 5215/32 a p.č. 5466/172 oba v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova  za pozemky p.č. 5215/26 a p.č. 5215/27 oba v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví fyzických osob

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.7.1 ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4. Finanční záležitosti
4.1 ikona souboruRozpočtové opatření č. 21

ikona souborudůvodová zpráva

4.2 ikona souboruRozpočtové opatření č. 1

ikona souborudůvodová zpráva

4.3 ikona souboruDodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.4 ikona souboruNávrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury na rok 2018 – „Projekt 100letá Republika“, Muzeum Komenského v Přerově.

ikona souborupříloha

5. Rozvojové záležitosti
5.1 ikona souboruVyužití hotelu Strojař
5.2 ikona souboruMemorandum o spolupráci

ikona souborupříloha

5.3 ikona souboruZměna č. 11 Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 ikona souboruDemolice bytového domu Kojetínská 1831 – podání žádosti o dotaci

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

6.2 ikona souboruKanalizace a ČOV Čekyně, Penčice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

7. ikona souboruDotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018

ikona souborupříloha

8. Různé
8.1 ikona souboruVolba přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově

ikona souborupříloha

9. ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu
10. Závěr zasedání

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..