Soutěž probíhala od 13. 7. 2017 do 7. 11. 2017, kdy soutěžící museli poslat 2 panely s návrhem, jak v daném území postupovat. Celkem dorazilo 9 soutěžních návrhů, tři ale musely být pro pózdní odevzdání nebo nesplnění soutěžních podmínek vyřazeny. Předmětem bylo zpracování urbanistického návrhu za účelem nalezení městotvorného řešení bloku kolem tzv. „průpichu“.

Tento blok se nachází mezi ulicemi Komenského, Havlíčkova, Čechova, Kramářova, Husova a Kojetínská v Přerově a dnes jedná z velké části o nevyužívané území obytného a průmyslového brownfieldu, areálem pivovaru střední průmyslovou školou a další obytnou zástavbou. Celý blok, který není průchozí, zahrnuje cca 16 ha, což je jistý nepoměr vůči měřítku města Přerova.

Výsledky soutěže:

Vítěz (1. cena): Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý
(175 000 Kč)

Porota oceňuje jednoduchost a realizovatelnost navržené urbanistické
koncepce, která úspěšně začleňuje tzv. průpich do celkové
struktury okolní zástavby a to způsobem, který v rámci urbánní
morfologie úspěšně eliminuje pro městskou strukturu v současnosti
schválené a fixované nepřirozené tvarování „průpichu“.

2. cena: Ing. arch. Jana Kaštánková (100 000 Kč)

Porota ocenila srozumitelnou strukturu urbánních bloků standardní
velikosti, navržené propojení do ulice Havlíčkovi standardním
veřejným prostranstvím i skutečnost, že návrh umožňuje
fázování v rámci realizace „průpichu“ v odlišných kapacitách
jeho dopravní zátěže (možnost přeměny parkové plochy na budoucí
zástavbu).

3. cena: Ing. arch. Jindřich Nový, Ing. arch. Dagmar Nová (60 000
Kč)

Porota oceňuje základní myšlenku návrhu transformovat kapacitní
dopravní stavbu tzv. „průpichu“ na společensky významnou
městskou třídu. Nosnou je rovněž myšlenka obytné čtvrti v
severozápadním segmentu řešeného území soustředěné okolo
menšího náměstí.

 

Porota konstatuje, že i přes složité a ne příliš přitažlivé téma a poměrně slabou obsazenost soutěže, se podařilo dojít ke shodě na jasném vítězi soutěže. Město nyní vstoupí do jednání s vítězem, aby zpracoval regulační plán celého území. Zároveň bude město společně s Jutou hledat oboustranně výhodnou formu dalšího postup tak, aby se celé území otevřelo pro investory  Vernisáž všech soutěžních návrhů se uskuteční 11. 1. 2018 v 17.00 a potrvá až do 7. 2. 2018.

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..