Pozornému diváku přerovského dění možná neušlo včerejší zasedání Zastupitelstva, které tentokrát projednávalo mimo jiné i úplně první žádost naší televize o jakoukoli finanční podporu na provoz a fungování z veřejných prostředků. Ačkoliv Rada města záměr odsouhlasila, byť v omezeném rozsahu, samotní zastupitelé se nakonec v pondělní podvečer rozhodli záležitost smést ze stolu. Rádi bychom Vám přinesli záznam této části jednání a k výsledku, který bude zřejmě znamenat i určitou změnu našeho fungování, přidat i toto prohlášení.

Asi většina diváků nás zná už delší dobu, a to zejména z hokejových přenosů a dalšího sportovního servisu našeho regionu. V poslední době jsme se začali také mnohem více věnovat všeobecnému dění, aktualitám a zpravodajství napříč různými událostmi Přerova a jeho okolí. Hlavním impulsem a důvodem k rozšiřování byly Vaše podpůrné reakce na nový svěží vítr v informovanosti občanů, atraktivní moderní styl postavený na sociálních sítích, objektivita a nezávislost. Chceme v našem městě pomoci udržet mladé lidi, přimět je zase mít o Přerov zájem, umožnit jim být v bližším kontaktu s vedením města a reflektovat tak jejich zájmy. Zkrátka dělat něco trošku jinak, i třeba za pomocí více živých streamů nebo chystaného magazínu o přerovských osobnostech, profesích, místech, výrobcích a dalším, na který byla hlavně zaměřena naše dotační žádost. Viditelné navýšení aktivity v posledním roce, kdy se snažíme o pravidelný a zajímavý informační servis, které ale pochopitelně přináší i vyšší časové a finanční náklady, které i nadále hradíme ze zisků komerční činnosti výroby přímých přenosů. Díky tomu můžeme i nadále provozovat PiTV, byť se ztrátou a v ne úplně profesionálních podmínkách.

Spousta lidí se nás často ptá, kdo nám to platí, a že by město mohlo i samo přijít s nabídkou nějaké podpory, když už takovou dobu přinášíme zdarma pro lidi takový servis. Rozhodli jsme se proto konečně Radnici požádat alespoň o částečnou výpomoc, konkrétně o 280 tis. Kč, v čemž měl být pokryt zlomek výdajů tohoto roku na zpravodajskou činnost a zejména stabilní podklad pro zahájení výroby plánovaného magazínu. Žádost byla nejprve Radou města snížena na částku 150 tis. Kč (která by nám i tak výrazně pomohla), Finanční a rozpočtový výbor v neúplném počtu usnesení nepřijal a následně tedy celá záležitost putovala Zastupitelstvu jako bod č. 4. 3.

Po předložení náměstkem Měřínským (ANO) následovala diskuze, ve které zastupitel Chromec (ČSSD) zhodnotil podporu podnikatelům v oblasti veřejného zájmu ve srovnání s přispěním nemocnicím na nákup lékařských přístrojů, které Zastupitelstvo v minulosti podpořilo, ale v této mediální branži je podle něj trh více otevřený a oni přece nebudou vytvářet konkurenci pro Televizi Přerov jako stávajícího partnera. Následoval obsáhlý výstup ředitelky, šéfredaktorky a současně majitelky Televize Přerov Edity Hausnerové, která vyjmenovala jejich přednosti a zkušenosti, naznačila, že nikoho dalšího jako nás město nepotřebuje a všechny požadavky na takové služby, které se snažíme dělat my, jsou také schopni pokrýt. Její vystoupení považujeme za nevhodné, a to jak z morálního hlediska, tak bylo podle našeho vnímání za hranicí zdravého konkurenčního boje za účelem zachovat v Přerově jediný městem podporovaný monopol, kterým je Televize Přerov. Nechť si na její vystoupení udělá každý občan názor sám. Dlouho jsme zvažovali, jestli na Zastupitelstvu vystoupíme. Nakonec jsme se rozhodli nezúčastnit (možná chybně), a to z několika různých důvodů. Především proto, že jsme považovali podanou žádost za dostačující a nechtěli jsme ještě dalším vystupováním znovu obhajovat svou práci, kterou už většina z přítomných již dobře zná.

Z publika pak ještě reagoval občan Jakub Navařík, který se nás jako jediný zastal, a vyjádřil právě onen výše popisovaný pohled mladší generace na naši činnost a pozitivní vliv konkurenčního prostředí, který oba (případné i další) subjekty žene jen ke zkvalitňování servisu. Ostatně výrazný vzestup aktivity Televize Přerov na sociálních sítích, která nás v tomto směru dohnala, je toho pěkným příkladem. Z našeho pohledu je dobré říct, že nemůžeme být srovnávání s jakýmkoli jiným podnikatelským odvětvím, nevytváříme totiž produkt, který se dá lidem prodat, naopak účelem je zdarma předávat informace a od začátku našeho fungování jsme byli smíření spíše s neziskovým provozem, který by byl i v takto „menším“ městě úspěchem. Televizi Přerov hluboce respektujeme, uznáváme jejich výbornou práci založenou na letitých zkušenostech a rozsáhlých zdrojích, nicméně dokážeme si představit i společné fungování vedle sebe, kdy je každý subjekt zaměřený spíše na trochu jiné věci a pro lidi zde existuje možnost výběru média. Konkurence je to tedy jen částečná, Televizi Přerov by se dotační prostředky nesnížily a nám i takováto menšinová podpora značně ulehčila práci.

Výsledek hlasování ale přinesl zklamání, zejména potom ve značném počtu zastupitelů, kteří se zdrželi nebo hlasovali proti, ačkoli jsme byli přesvědčeni o jejich přímo i nepřímo vyslovené podpoře, a také jak zmínil v závěru jednání zastupitel Zácha (ODS): „řada radních změnila oproti zasedání a rozhodování Rady tento večer svůj názor na opačný.“ Mnohem milejší nám je fakt, kdy naši žádost o dotaci jednotliví zastupitelé nepodpořili, než se alibisticky hlasování zdrželi (z obav o dobré vztahy s jejich stávajícím partnerem?). Máme za to, že zastupitel je zastupitelem právě proto, že je jeho úkolem zjistit si všechny dostupné informace o dané problematice, vyjádřit svůj názor a poté v hlasování buď podpořit, nebo nepodpořit.

Ačkoliv i to bylo jednou z variant, činnost PiTV ukončovat prozatím nebudeme, nicméně jsme nuceni provést určité změny v programovém složení, četnosti a zaměření příspěvků. Chtěli bychom se nyní více zaměřovat na živé přenosy (hlavně na Facebooku) z různých oblastí aktuálního dění, soustředit se na chystaný projekt magazínu PitStop (brzy se dozvíte více, případně jeho představení je rozepsáno v žádosti městu níže), běžné aktuality omezíme hlavně na články a kratší psané zprávy, velkou pozornost věnovat natáčení reportáží kontroverznějších témat a kauz, a pracovat zejména s podněty a přáními Vás diváků, o čem byste sami rádi věděli více a do hloubky. Rádi bychom se s Vámi dostali do ještě bližšího kontaktu a stáli na Vaší straně. Zároveň však chceme klást důraz na objektivitu, nezaujatost, pestrost a pokud možno co nejpozitivnější vykreslování Přerova, který jak věříme, je stále pěkným místem pro život všech generací, a který máme rádi.Kompletní podaná žádost k nahlédnutí zde:

Komentář

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..