Ochránit desítky tisíc lidí před stoletou vodou i suchem má stavba přehrady Skalička nedaleko Teplic nad Bečvou. Podle ekologů je ale přehrada nesmysl. Povodním chtějí bránit takzvanými přírodě blízkými opatřeními. Přehrada podle nich navíc zastaví přirozený chod štěrků a také představuje nepřekonatelnou překážku pro migrující živočichy. Povodí Moravy, které plány na výstavbu přehrady zpracovává, všechny námitky a řešení s ekology projednává a v plánech s nimi počítá.

Přehrada Skalička, jejíž stavbu chce stát zahájit v příštích letech v rámci rozsáhlých protipovodňových opatření, může mít podle ekologů nepříznivý dopad na život v řece Bečvě i na její vodní tok. Místní ekologické organizace proto hodlají na přípravu projektu vodního díla dohlížet.

„Výstavbou přehrady Skalička by se zásadním způsobem omezila štěrkonosná funkce Bečvy. Na tyto štěrkové náplavy jsou vázány svým výskytem 2 druhy ptáků: kulík říční a pisík obecný. Oba druhy patří mezi druhy ubývající, na Bečvě ovšem stále relativně hojné, díky výskytu odpovídajících biotopů. A těch bohužel u nás již není mnoho, hovořit by se dalo především o některých částech Litovelského Pomoraví,“ říka Jožka Chytil, předseda Moravského ornitologického spolku.

Námitky ekologů a ornitologů chce povodí Moravy aktivně řešit.

„Námitky ekologů vnímáme jako pochopitelné. Každé technické řešení představuje zásah do přírody, proto chceme konkrétní řešení společně probrat u kulatého stolu. Debatu o vodním díle Skalička jsme započali s takovým předstihem, abychom mohli spolupracovat se všemi relevantními stranami“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Na realizaci přírodních opatřeních se obě strany shodují. Ekologové navrhují zlikvidovat meliorace, udělat remízky, meze, zadržovat vodu v celém povodí Bečvy. Studie prokazují účinnost takových opatření jen v případě pětiletých i desetiletých povodní, proto je potřeba sáhnout k technickému řešení. To má obyvatele zabezpečit před extrémy a ochránit proti padesátiletým a stoletým povodním i proti suchu.

„Vstupní údaje pro připravované opatření vychází z krajských studií, které vyhodnotily historické povodně a navrhly způsob, jak je eliminovat. Právě obce a kraje, které zodpovídají za ochranu obyvatel, oslovily Povodí Moravy za účelem navržení protipovodňových opatření,“ říká Hodovský.

Povodí Moravy rozumí ekologům také v případě výtek mířícím na štěrkonosnou funkci řeky. Plánuje proto rozsáhlá managementová opatření k podpoře transportu štěrků do úseku řeky pod vodním dílem. V tomto případě chce situaci řešit ve spolupráci s odborníky z vysokých škol, kteří budou zpracovávat matematické a fyzikální modely. Z hlediska pohybu štěrků a revitalizačních opatření se chce Povodí Moravy inspirovat například v Německu.

Projekt je vstřícný také vůči migrující fauně. Pohyb okolo přehrady umožní vodním i suchozemským živočichům obtokové říční koryto. „Obtokové koryto, které plánujeme vybudovat, bude sloužit nejen k migraci živočichů proti proudu, ale současně poslouží k odvodnění pravobřežních přítoků Bečvy,“ dodává Hodovský.

Hlavním účelem nádrže je protipovodňová ochrana. Počet chráněných obyvatel bude přibližně 110 tisíc, rozsah chráněného území v úseku mezi navrhovanou nádrží a soutokem s Moravou je 5 800 ha. Kromě ochrany proti povodním přispěje vodní dílo Skalička k tlumení dopadů sucha a k posílení biologických a hygienických funkcí vodního toku v situacích podobných roku 2015.

Zdroj: Povodí Moravy, Spojená Bečva

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..