Dne 5. února 2015 byly policejním orgánem na základě pokynu Okresního státního zastupitelství v Přerově zahájeny úkony trestního řízení týkající se provozu ubytovny na ulici Dluhonská
v Přerově. Policejní orgán prověřoval, zda se neznámý pachatel na ubytovaných klientech nedopouštěl protiprávního jednání spočívajícího v zasahování do jejich práv v oblastech života a zdraví, svobody a osobnosti, soukromí a listovního tajemství, zejména tedy trestných činů omezování osobní svobody, útisk, vydírání a ublížení na zdraví. V rámci prověřování se zaměřil i na prošetření zda nedošlo ke spáchání některého z trestných činů proti majetku, zejména pak trestných činů podvod, zpronevěra a lichva.

V rámci prověřování došlo k ohledání předmětného objektu, množství osob (ubytovaní, zaměstnanci, provozovatelé apod.) podalo vysvětlení, bylo zajištěno množství písemné dokumentace týkající se provozu ubytovny, také minulých kontrol a šetření prováděných různými státními, samosprávnými a dalšími institucemi. Vedle toho byla opatřena i dokumentace týkající se pobytu klientů jako smlouvy o ubytování, smlouvy o poskytování pomoci tzv. asistenty sociální péče vč. závěrečného vyúčtování, přičemž nebylo zjištěno, že by k podpisu dokumentace došlo pod nátlakem.

Předmětem šetření policejního orgánu nebylo zkoumání vhodnosti objektu provozování ubytovny, zkoumání hygienických podmínek na ubytovně, množství a dostatku stravy, rozsahu a kvality poskytované péče, neboť prověření těchto skutečností nespadá do kompetence orgánů činných v trestním řízení. Rozsáhlým prověřováním, které trvalo déle než rok a půl, nebylo zjištěno a prokázáno, že by se na ubytovaných klientech někdo dopustil trestného činu spočívajícího v zásahu do garantovaných práv ve shora zmiňovaných oblastech. Z uvedených důvodů byl případ dne 21. července 2016 usnesením odložen, neboť ve věci nejde o podezření z jakéhokoliv trestného činu.

Zdroj: TZ Policie ČR

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..