Kdo pracuje, má šanci..

Nový systém hospodaření s obecními byty schválili přerovští radní. Zásadní novinkou, která vejde od 15. března v platnost, je takzvané „prostupné bydlení“, které má umožnit i lidem z chudších vrstev dosáhnout na byty s lepší adresou. Podmínkou ovšem je, aby pracovali, nebyli dlužníky a neměli na svědomí žádný přestupek.

foto1-tomas-navratilx„Zájemci tak mohou prostupovat z horšího bydlení až po lepší – ovšem nikoliv proto, že do rodiny přibývají děti a oni potřebují více místností, ale na základě jejich snahy začlenit se do společnosti, zajistit si práci, posílat děti do školy a nepáchat přestupky. Novým předpisem rušíme dosavadní pořadníky a zavádíme nový systém, který by měl být především motivující pro lidi, kteří se až dosud vyhýbali práci,“  říká náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO), který má na starosti sociální oblast. Jak uvedl, město Přerov má k dispozici zhruba 1500 bytů – s jejich přidělováním ale bude „opatrnější“.

Jak tedy bude systém prostupného bydlení prakticky fungovat?

Bytový fond Přerova jsme rozdělili do čtyř kategorií – na byty sociální, dostupné, zvláštního určení a byty obsazované formou výběrového řízení. Pro přidělení sociálního bytu jsou kritéria nejmírnější, prakticky jde o byty, řešící problémy s bezdomovectvím. Jsou to jednotky v přednádražní čtvrti – v ulicích Kojetínská, Husova, Škodova a Tovačovská.

foto2-tomas-navratilPro přidělení dostupného bytu už musí žadatel splňovat určité podmínky a snažit se. Podstatné je, aby byl aktivní na trhu práce – musí tedy mít platnou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, nebo musí vykonávat veřejně prospěšné práce, veřejnou službu či dobrovolnickou činnost. Takový žadatel nesmí dlužit městu a je nepřípustné, aby měl na svědomí přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, proti majetku či na úseku školství a výchovy mládeže. Samozřejmostí je, že žadatel měl bezproblémový předchozí nájemní vztah. Tyto byty už budou v lepších lokalitách – například v ulicích Denisova, náměstí Františka Rasche, generála Štefánika či na Jižní čtvrti. Nájemníci budou mít smlouvu vždy jen na šest měsíců, protože si chceme pohlídat jejich vývoj – tedy jestli stále pracují, posílají děti do školy a podobně. Pokud zklamou, spadnou zase do kategorie „sociálních bytů“ a budou se muset přestěhovat takzvaně do horšího. Pokud nezklamou, smlouva jim bude prodloužena.

Takže jde jednoznačně o to vyburcovat sociálně nepřizpůsobivé v Přerově k tomu, aby se zajímali o práci, chtějí-li slušněji bydlet…

Ano. Chceme tímto motivovat především lidi, kteří se až doteď jen zapsali do pořadníku na byt a nečinně čekali, co jim město přidělí. Dostali byt, pořídili si další děti a mnohdy si nárokovali byt adekvátně větší – takové rodiny žily v mnoha případech jen ze sociální podpory státu a její členové nejevili zájem o práci. Tomuto přístupu dáváme stopku. Nový systém úzce navazuje na další projekt města Přerova, kterým je zaměstnávání lidí dlouhodobě nezaměstnaných. Ti teď dostávají šanci zvednout se ze dna a pracovat pro Technické služby města Přerova – výmluva, že v Přerově není práce, částečně padá.

Jak daleko jsou úvahy o takzvaném tréninkovém bydlení, v rámci něhož by se lidé učili, jak si udržet byt a služby s ním spojené?

V dohledné době předložíme radě města návrh pilotního projektu. Vytipujeme čtyři rodiny a tréninkově je budeme učit, jak si zajistit a udržet bydlení. Tento projekt je určen lidem, kteří podmínky pro přidělení obecního bytu nesplňují, neboť mají dluhy vůči městu a nemají sjednaný splátkový kalendář – ovšem projeví snahu o úzkou spolupráci s oddělením sociální prevence a pomoci. Budeme je učit i hospodařit s penězi a nezadlužovat se.

Jak bude fungovat nový systém u bytů zvláštního určení?

Byty zvláštního určení jsou například byty s pečovatelskou službou. Tam je nevýznamnější změnou, která rovněž odstartuje v polovině března, bodové hodnocení žádosti. Až dosud dostávali zájemci body za využívání pečovatelské služby. Čili lidé, kteří pravidelně odebírali pečovatelskou službu, se dostali do pořadníku na byt v pečovatelském domě na nejvyšší místa. V praxi jsme však zaznamenali potřebu řešení bytové situace seniorů, kteří jsou doposud soběstační, a tedy neodebírají pečovatelskou službu. Jedná se zejména o osamělé seniory, kteří bydlí v drahých podnájmech a mají nízký důchod, jsou ohroženi chudobou a v zoufalé situaci se dostávají do sítě nebankovních půjček. Podle stávajících podmínek se tito lidé nedostali s ohledem na scházející body za odběr pečovatelské služby na přední místa v pořadníku. Nově nastavená kritéria jsou proto navržena tak, že dojde k navýšení počtu bodů v položce bytová potřeba.

Změna nastává také u bytů zvláštního určení, které jsou upraveny pro bydlení zdravotně postižených osob. U těchto bezbariérových jednotek rada města upravila výši nájemného – od 1. dubna budou nájemci platit 35 korun za metr čtvereční. Je to mírné navýšení, odpovídající míře inflace. Zároveň jsme u bytů zvláštního určení zmírnili podmínky bezdlužnosti žadatele. Setkávali jsme se totiž s tím, že žadatel měl uzavřený splátkový kalendář na dluhy vůči městu, ale přesto si nemohl požádat o byt. Teď si člověk, který své dluhy řeší, může o byt požádat.

Čtvrtá skupina bytů, kterou jste zmínil, byly byty obsazované formou výběrového řízení. Jak to bude probíhat prakticky a o jaké byty se vlastně jedná?

Tímto způsobem budou obsazovány byty v nejlepších přerovských lokalitách – například v ulicích Osmek, Kopaniny, Na Hrázi, Kratochvílova, a také v takzvaných neprodaných bytech v prodaných domech. Čili v domech, kde už v minulosti byla většina městských bytů prodána, prošly rekonstrukcí, a proto může být dosaženo vyššího nájemného, než je tomu u bytů sociálních či dostupných. Při uvolnění takového bytu bude vypsáno výběrové řízení takzvaně obálkovou metodou, kdy mimo kritérií jako je bezdlužnost, zaměstnání či čistý trestní rejstřík, bude rozhodující nabídnutá výše nájemného za metr čtvereční. Obálky bude otevírat a vyhodnocovat bytová komise, která také doporučí radě města schválit konkrétního žadatele o byt. U těchto bytů bude muset být uhrazena jistota ve výši 1,5 násobku měsíčního nájemného, včetně vyčíslených záloh na služby spojené s bydlením. Pokud bude třeba byt opravit, může to nový nájemce zajistit – a to po konzultaci se stavebním úřadem a prostřednictvím odborné firmy. Městu pak předloží faktury a o schválenou částku mu bude nájemné sníženo. Technické zhodnocení bytu pak nájemce převede bezúplatně na město. To je také novinka, kterou radní schválili.

 

Zdroj: www.prerov.eu
Foto1: Náměstek primátora Tomáš Navrátil ve své kanceláři.
Foto 2: Náměstek primátora Tomáš Navrátil na Jižní čtvrti, kde má město Přerov své byty.

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..