Přebudovaný pavilon radiodiagnostiky Nemocnice Přerov, která je členem skupiny AGEL, byl ve střdu 20.1. 2016 po dlouhé náročné rekonstrukci slavnostně otevřen. Díky modernizaci a změně dispozičního uspořádání objektu mají pacienti i personál k dispozici moderní prostředí a mnohem větší komfort během samotných vyšetření. Projekt, který si celkově vyžádal téměř 80 miliónů korun, byl hrazen především z dotace Regionálního operačního programu ve výši 42 miliónů korun a Olomouckým krajem v rámci reinvestice z nájmu.

[clear]

Náročná rekonstrukce probíhala v průběhu loňského roku v několika etapách, kdy byl nejprve vybudován nový vstupní objekt a současně byly rekonstruovány přilehlé části objektů radiodiagnostiky a lékárny. Poté byl provoz oddělení přesunut do rekonstruovaných částí a přestavba začala i ve zbývajících prostorech. Díky tomu mohl být zachován provoz i během samotné rekonstrukce. „Lidé určitě ocení celkovou modernizaci prostředí, která přinese pacientům daleko větší komfort i během samotných vyšetření. Novinkou je spojovací koridor, díky kterému se lidé „suchou nohou“ dostanou od pavilonu operačních oborů přes chirurgickou ambulanci a budovu radiodiagnostiky a hematologie až do pavilonu interních oborů,“ vyzdvihuje hlavní přednosti předseda představenstva Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl.

„Přerovská nemocnice patří v Olomouckém kraji mezi významné poskytovatele lékařské péče. Investice do oprav jednotlivých oddělení i nákupu nových přístrojů je bezesporu krokem, který přispěje k většímu komfortu pacientů i jejich rychlejšímu odbavení,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil.

Radiodiagnostické oddělení je nyní plně digitalizované a rentgenové snímky se tak již nezpracovávají na klasické filmové folie, ale ukládají se digitálně. Radiologickým laborantům tak odpadá náročná manipulace s kazetami, protože nyní je snímek digitalizován automaticky během několika sekund. „Další výhodou je možnost následné úpravy snímku bez nutnosti opakované expozice, a tím snížení výsledné dávky rentgenového záření pro pacienta.  Lékaři si nyní mohou snímky prohlížet v nesrovnatelně lepší kvalitě přímo na svých diagnostických monitorech a s obrazovými informacemi mohou dále pracovat. Díky digitalizaci lze snímky například zvětšit, prohlédnout si podrobně oblast zájmu či zlepšit kontrast snímku,“ popisuje výhody digitalizace primářka radiodiagnostického oddělení MUDr. Romana Tarnoczy.

Pacienti ocení také zkrácení čekací doby na snímky, a tím zvýšení průchodnosti pracoviště. Dosud byly rentgenové snímky zpracovávány na tzv. filmové kazety, což zabralo podstatně více času. Dokud snímky nebyly hotovy, musel pacient čekat a až po jejich zpracování mohl odejít ke svému lékaři, mnohdy s objemnou obálkou. Když ale laborant zjistil, že snímek nebyl zhotoven správně, například kvůli pohybové neostrosti, musel se pacient opět zavolat a vyšetření podstoupit znovu. Nové přístroje zpracují rentgenový snímek do několika sekund po expozici a snímek je okamžitě dostupný pro laboranta k dalšímu zpracování.

Snímky jsou uchovávány v elektronických archivech a během několika minut jsou k dispozici lékařům na odborných ambulancích nemocnice na jejich počítačích. Dostupné jsou i po několika letech bez ztráty kvality. „Když si chce snímky pacient zapůjčit, vypálíme je na CD nebo se mohou zaslat v elektronické podobě na jiné pracoviště,“ uvádí primářka Tarnoczy s tím, že zároveň odpadá riziko ztráty či chybného založení snímku.

Díky rekonstrukci oddělení jsou v přerovské nemocnici tři zmodernizované RTG vyšetřovny – dvě skiaskopické a jedna skiaskopicko-skiagrafická. Všechny tři jsou vybaveny moderním přístrojovým vybavením v celkové hodnotě téměř 20 miliónů korun, které byly uhrazeny společností Nemocnice Olomouckého kraje. Skiaskopicko-skiagrafický přístroj umožnuje vyšetření pacientů, kteří mají potíže např. se zažívacím ústrojím. „Umožnuje vyšetření jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva. Vyšetření probíhá tak, že se trávicí trubice naplní kontrastní látkou a poté se provádí dynamické vyšetření s možností rychlé frekvence snímků za jednu sekundu a následné postprocessingové zpracování dat,“ říká MUDr. Romana Tarnoczy.

Nová skiaskopická stěna má vyšší rozlišení zobrazení. Vyšetření jsou rychlejší, kvalitnější, stěna je ovládána i dálkově, a tudíž se může snížit i radiační zátěž personálu. Přístroj se používá i pro běžnou skiagrafii, což je snímkování pacientů v širokém spektru vyšetření. Jedná se např. o snímky plic, břicha, skeletu páteře a končetin apod.

Obsluhující personál na přístrojích oceňuje také možnost nastavení rentgenu a osvětlení automaticky. „V počítači jednoduše navolíme, kterou oblast chceme snímkovat, a přístroj se již sám nastaví do odpovídající polohy. U starého vybavení bylo nutné seřízení provést ručně, což bylo poměrně fyzicky náročné,“ vysvětluje Bc. Milena Matelová, vedoucí radiologická laborantka.

Totální rekonstrukcí prošla také LÉKÁRNA AGEL, která se nyní nachází u hlavního vstupu do pavilonu přímo naproti vrátnice a je tak pacientům lépe přístupná. Po přebudování mají nově klienti na jednom místě k dispozici jak služby lékárny, tak zdravotnických potřeb. A díky změně dispozičního řešení mohlo dojít k rozšíření nabídky sortimentu.

Celkové náklady na stavební úpravy se vyšplhaly na téměř 58 miliónů korun, přičemž dotace z Regionálního operačního programu činila 42,7 miliónů korun. Zbytek nákladů na stavbu a nákup nových přístrojů uhradil Olomoucký kraj v rámci reinvestice nájmu. Středomoravská nemocniční investovala 1,5 miliónů korun, které byly určeny na nový nábytek pavilonu radiodiagnostiky a nové lékárny.

 

Zdroj: nemocniceprerov.agel.cz  Foto: nemocniceprerov.agel.cz

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..