pasy-img-nahledNovinky očekávejte i na úseku evidence obyvatel.

Počínaje 1. lednem nastávají změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. Změny budou i na úseku evidence obyvatel. Seznamte se s nimi :

[clear]

Občanské průkazy

 

 • Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je již dnes možné podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu občana. Od ledna 2016 však bude tento úřad i úřadem vydávajícím. Převzetí vyhotoveného občanského průkazu bude standardně u úřadu, u kterého byla podána žádost. Pokud ale občan při podání žádosti požádá o převzetí občanského průkazu u jiného úřadu, bude za tento úkon vybírán správní poplatek ve výši 100 Kč. 
 • Nově se upravuje platnost občanských průkazů u občanů starších 70 let. Těmto občanům bude vydán občanský průkaz s dobou platnosti 35 let. 
 • Občanům bude nově umožněno požádat o vydání občanského průkazu z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo z jiných osobních důvodů v době delší než půl roku předuplynutím platnosti dosavadního OP a bude zpoplatněn částkou ve výši 200 Kč.
 • Nově skončí platnost občanského průkazu mimo jiné i ukončením trvalého pobytu na území České republiky.
 • V případě zrušení údaje o místu trvalého pobytu bude moci občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. Rovněž jako v ostatních případech musí být současně podána žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
 

 

Cestovní doklady

 • Zásadní změnou při vydávání cestovního pasu je zrušení místní příslušnosti, což znamená, že podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji již nebude vázáno na trvalý pobyt občana, ale ten si může žádost podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností.  Převzetí vyhotoveného cestovního pasu bude standardně u úřadu, u kterého byla podána žádost. Pokud ale občan při podání žádosti požádá o převzetí cestovního pasu u jiného úřadu, bude za tento úkon vybírán správní poplatek ve výši 100 Kč. 
 • Ruší se vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. „BLESK“.Požádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, bude mu vydán cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů s tím, že den podání žádosti o jeho vydání se do lhůty nezapočítává (tzn., že již nebude možno vydat cestovní pas „Blesk“ na počkání či do druhého dne, jak tomu mohlo být doposud). Občanovi bude v této lhůtě vydán „plnohodnotný“ cestovní pas s „biometrickými“ údaji s dobou platnosti 10 let pro občany starší 15-ti let a s dobou platnosti 5 let pro občany mladší 15 let. Správní poplatek za vydání CP ve zkrácené lhůtě bude činit 4000 Kč au občanů mladších 15 let 2000 Kč. O vydání tohoto pasu bude možno zažádat pouze na území ČR, nikoliv prostřednictvím zastupitelských úřadů v zahraničí.
  Doporučujeme tedy, aby si každý v dostatečném předstihu před plánovanou cestou do zahraničí zkontroloval platnost svého cestovního pasu, aby nebyl nepříjemně překvapen nebo dokonce nemusel rušit svou už zaplacenou zahraniční dovolenou.
 • Nově také pokud občan podá žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej pak převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.
 
Správní poplatky za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů zůstávají nezměněny, tzn. 600 Kč, u občanů mladších 15 let 100 Kč.
 

 

Evidence obyvatel

 • Nově se zavádí správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve výši 100 Kčza každou osobu a za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky ve výši 100 Kč. Ohlásit ukončení trvalého pobytu v České republice bude možné i na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
 • Úřady budou mít také od 1. 1. 2016 povinnost ukládat oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením fyzickým osobám, které u nich mají vedený trvalý pobyt.

[clear]

Zdroj: www.prerov.eu

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..