Rozhodovat se o ní bude začátkem příštího roku.

O nové železniční zastávce v Přerově-Předmostí stále jedná vedení města. Případným investorem by byla Správa železniční dopravní cesty, která v tuto chvíli aktualizuje dokumentaci k chystané druhé etapě rekonstrukce železniční stanice Přerov. Tu hodlá realizovat v letech 2018 až 2020 a „padnout“ by na ni mělo celkem 2,3 miliardy korun.  

„Dokumentace se zpracovává variantně, a to s železniční zastávkou v Předmostí a bez ní. O tom, jestli se nová zastávka bude stavět, se rozhodne na Ministerstvu dopravy začátkem roku 2016. Každopádně součástí obou variant je cyklistický podjezd mezi Velkou Dlážkou a Předmostím,“ řekl náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Plánovaná stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci železničního svršku i spodku, trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení i výstavbu protihlukových stěn. Trať se má rekonstruovat od výhybny Dluhonice do Prosenic – a také až k železničnímu mostu přes Bečvu. V rámci stavby budou zrušeny úrovňové přejezdy přes železnici v Dluhonicích.

„V současném návrhu je jeden nový nadjezd pro těžkou nákladní dopravu u Prechezy a tři lávky pro pěší, případně pro pěší a cyklisty – a to na místě dnešního šikmého přejezdu, u elektrické rozvodny a u výpravní budovy v Dluhonicích,“ konstatoval radní Jan Horký (SpP), který dokumentaci také připomínkuje. Jak dále řekl, lávky by byly doprovázeny nepříliš vzhlednými osm metrů vysokými ocelovými spirálami, aby železnici mohly překonat i osoby s omezenou schopností pohybu. „Pro automobily má být vybudována souběžná místní komunikace až k výpravní budově,“ doplnil radní.

Místní výbor Dluhonic ale s návrhem projektantů a Správy železniční dopravní cesty nesouhlasí. „Požadujeme zachování kvality stávajících tří bodů křížení a s kompromisní variantou, že již jen dva z nich budou silniční – oproti třem současným.S ohledem na čtyřkolejný koridor a nedávné tragické události na železnici je vhodné křížení řešit jako mimoúrovňové,“ konstatoval předseda místní části Dluhonice Pavel Ježík. Dluhoničtí předložili radě města kompromisní řešení, jak situaci řešit. Přejí si hlavně pohodlnější řešení pro chodce a cyklisty.

„Jednali jsme o těchto možnostech se zástupcem investora, ale z ekonomických důvodů na navrhované řešení nepřistoupil. Požadavky Dluhonických zkrátka nebyly akceptovány. Bylo nám pouze přislíbeno, že bude prověřena jiná tvarová varianta mimoúrovňové lávky pro pěší, spočívající v rozvinutí spirálové rampy, aby případný nájezd cyklistů byl dopravně vhodnější,“ uvedl vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala.

Nyní na vedení města čeká další krok. „Protože chceme pro Dluhonické vyjednat maximum, sejdu se 17. prosince v Praze přímo s ministrem dopravy. Mluvit s ním chci také o zastávce v Předmostí – budu apelovat, aby se stala součástí plánované modernizace železničního uzlu,“ řekl závěrem primátor Přerova Vladimír Puchalský (SpP). 

Zdroj: www.prerov.eu

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..