prumyslova-zona-prerov-02Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek dnes navštívil vojenské letiště Bochoř, kde se zástupci kraje, města i vlastníků dotčených pozemků jednal o budoucí podobě zóny. Oblast navštívil dva dny po tom, co členům vlády předložil průběžnou zprávu o postupu prací pro možnost vzniku průmyslové zóny v lokalitě Přerov – letiště Bochoř. O konečné podobě zóny rozhodne vláda do konce roku 2015.

 

Ve středu dostala česká vláda do rukou materiál zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, který rozebírá varianty vzniku průmyslové zóny. Vybraná oblast byla původně nabízena jedinému strategickému investorovi, který ale po několika měsících od jednání odstoupil. MPO společně s agenturou CzechInvest dále pokračují na přípravách nové průmyslové zóny. V situaci, kdy jsou stávající průmyslové zóny v České republice zhruba z  80 % naplněny, je vznik nové zóny důležitý k tomu, aby i nadále bylo možné nabízet zahraničním investorům konkurenceschopné lokality. Vybudování průmyslové zóny právě zde vnímám jako zcela zásadní. Nejen, že dojde k využití prázdného a zanedbávaného prostoru, ale budoucí investoři přinesou tolik nutná nová pracovní místa, která Přerov s osmiprocentní nezaměstnaností nezbytně potřebuje. O konkrétní podobě budoucí průmyslové zóny jsem proto osobně jednal se zástupci kraje i města během mé dnešní návštěvy Bochoře,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek ke své cestě do Bochoře, kde hovořil o vzniku průmyslové zóny se zástupci kraje, města i společnosti LOM Praha, s. p.

Na téměř 400 hektarovém pozemku již byla zahájena první fáze přípravných prací k tomu, aby zde mohl vzniknout plnohodnotný prostor s dobrou dopravní dostupností připravený na příchod investora.

Aktuálně dochází k demolici objektů leteckých a palivových krytů, které se na vytyčeném území nachází. Kromě pyrotechnického a geotechnického průzkumu lokality byla současně zadána analýza rizik ohrožení životního prostředí, která potvrdí, zda se na lokalitě nachází kontaminace horninového prostředí a podzemní vody, a následně navrhne další postup ověřovacích a sanačních prací. Probíhá také vypracování dopravní studie, která bude řešit dopravní napojení. CzechInvest navíc zadal zpracování územní studie, která srovnává využitelnost území ve variantě s ukončením provozu letiště a ve variantě se zachováním provozu.

O technických aspektech možného vzniku průmyslové zóny v lokalitě Přerov – Bochoř se od června 2015 pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pravidelně schází pracovní skupina složená ze zástupců města Přerov, Olomouckého kraje, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva financí ČR, Ředitelství silnic a dálnic, agentury CzechInvest a dalších zainteresovaných subjektů. Cílem pracovní skupiny je urychlit přípravu území, její realizaci a napojení území na dopravní infrastrukturu pro budoucí využití pro investiční záměry. Výstupem jednání pracovní skupiny budou materiály pro Vládu ČR. „Finální variantu řešení předložím vládě do konce roku 2015,“ dodal po jednání Mládek.

Na základě dosavadních setkání pracovní skupiny zatím vyplynuly dvě varianty podoby průmyslové zóny – bez letiště a se zachováním letiště. První varianta počítá s přilákáním strategického investora, který maximálně využije celou plochu předpokládané strategické průmyslové zóny. Součástí je demolice veškeré letištní infrastruktury. Tuto variantu slovy hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a primátora Přerova Vladimíra Puchalského podporuje Olomoucký kraj i město Přerov. Ministerstvo obrany by tuto variantu podpořilo jen v případě, kdy by o zónu projevil zájem investor strategického významu.

Druhá varianta klade vyšší nároky na návrh území a souvisejícího dopravního řešení, protože by se jednalo o dvě oblasti rozdělené přistávací dráhou. Výhodou je zachování letecké obslužnosti, a tudíž by lokalita mohla být využita především pro investice z oblasti leteckého průmyslu.

 

ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-imgTisková zpráva: 11.září. 2015

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..