Olomoucký kraj v současné době připravuje žádost o finanční podporu projektu takzvaných kotlíkových dotací. Pokud projekt podpoří Ministerstvo životního prostředí, bude od roku 2016 poskytovat kraj svým občanům dotace na výměnu kotlů na pevná paliva za nové a ekologičtější zdroje vytápění.

 

Bližší informace k tomuto tématu najdou majitelé rodinných domů na webových stránkách Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace), případně na stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 www.opzp.cz.

 

Zdroj: www.prerov.eu

 

[divide style=“3″]

kotlikove-dotace-web-olomoucky-kraj

Základní informace o kotlíkových dotacích

Jedná se o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za:

  • Kotel na uhlí – dotace nejvýše 70 %
  • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 %
  • Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 %
  • Tepelné čerpadlo (nebo kotel pouze na biomasu) – 80 %

Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů.

V případě, že cílovou skupinou bude fyzická osoba z prioritního území (seznam prioritních obcí naleznete v sekci “Dokumenty” bude výše podpory fyzické osobě navýšena o 5%.)

Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč, tzn. fyzická osoba (žadatel o dotaci) bude moci získat v rámci dotace maximálně 85 % (tepelné čerpadlo + obec v prioritním území), tj. 127 500 Kč, zbývající výdaje jsou hrazeny fyzickou osobou.

Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (tzv. “mikro” energetická opatření), jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Na “mikro” energetická opatření je možné v rámci způsobilých výdajů vyčlenit maximálně max. 20 tis. Kč.

Základní pravidla pro fyzické osoby zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí v rámci výzvy k předkládání projektů pro kraje na www.opzp.cz, konkrétně na odkazu http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty, Tento dokument naleznete  v sekci „Dokumenty“. Zde naleznete komplexní v současné době známé podmínky. Je však nutno zdůraznit, že v každém kraji mohou nastat určitá specifika, a to v případech, kdy to podmínky výzvy pro kraje umožňují, proto definitivní a kompletní podmínky a doplňující informace pro potenciální žadatele (fyzické osoby) budou známy až s vyhlášením výzvy ze strany Olomouckého kraje, které se předpokládá v 1. polovině roku 2016.

Dokumenty

Soubor typu pdf Základní pravidla pro fyzické osoby pro Specifický cíl 2.1 OP ŽP 2014 – 2020 (210,8 kB) stáhnout
Soubor typu pdf Seznam prioritních měst a obcí (280,3 kB) stáhnout

 

Kontakty

V případě zájmu o informace k tzv. kotlíkovým dotacím se můžete obracet na Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení grantových schémat. Kontaktní osoba Ing. Martin Hrubý, vedoucí oddělení grantových schémat, tel.: 585 508 233. Své dotazy můžete zasílat také na email kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz.

Informace k tzv. kotlíkovým dotacím získáte také na zelené lince pro zájemce o dotace z OP ŽP (Státní fond životního prostředí ČR), a to na čísle 800 260 500, nebo na emailu dotazy@sfzp.cz.

Zdroj: www.olomouckykraj.cz

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..