Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zahájil zjišťovací řízení k uvedenému záměru.

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE

o zjišťovacím řízení záměru „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“, oznamovatele AIP spol. s r.o., IČ 46902481, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro který bylo zpracováno OZNÁMENÍ, datované 07/2015.

Stručná charakteristika záměru:

Jedná se o stavbu dvou budov prodejen obchodního centra v areálu bývalých Želatovských kasáren – prodejny Hypermarketu a objektu maloobchodních prodejen Nákupní galerie. Před objekty je situováno parkoviště pro zákazníky celého obchodního centra o kapacitě 274 stání. Celý areál je napojen na stávající inženýrské sítě v lokalitě. Dopravně bude areál napojen na komunikaci II/150 okružní křižovatkou. Kapacita (rozsah) záměru:Zastavěná plocha: Hypermarket 4 690 m2 Nákupní galerie 2 080 m2 Celkem 6 770 m2 Zpevněné plochy: 19 000 m2 Zeleň: 7 000 m2 Počet parkovacích míst: Hypermarket 205 Nákupní galerie 69 Celkem 274 parkovacích míst.

zelatovska-kasarna-plocha

Do OZNÁMENÍ je možné nahlížet na webových stránkách: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK746

Na odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 751 52 Přerov, je v pracovních dnech v pracovní době magistrátu možno nahlížet do OZNÁMENÍ v listinné podobě.

Taktéž je OZNÁMENÍ zveřejněno ikona souboruzde.

Každý může na adresu příslušného úřadu – Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zaslat své písemné vyjádření k oznámení záměru nejpozději do 27.8.2015, tj. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Magistrát města Přerova

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..