Cykloturistika

Od roku 1993 se podařilo ve městě v rámci cyklistické infrastruktury vybudovat a vyznačit téměř 19 km cyklostezek, které jsou vzájemně propojeny místními komunikacemi a tvoří ucelenou propojenou síť. Cyklostezky vedou nejen centrem města, ale směřují do místních částí a propojují tak místní části s městem. Město je možné projet bezpečně po cyklostezkách ze severu na jih i z východu na západ.

Cyklostezka - www.cyklostezkabecva.com, obrázek se otevře v novém okněVýznamným prvkem cyklistické sítě je upravená polní cesta okolo řeky Bečvy pro cyklisty a in-line bruslaře, která vede po levém břehu řeky Bečvy, od Přerova po grymovský most, v délce 5,1 km. Tato upravená polní cesta propojuje cyklostezku vedenou v Přerově po levém břehu Bečvy s asfaltovými účelovými komunikacemi vedoucími kolem řeky až do 16 km vzdáleného Lipníku nad Bečvou.

Tato trasa je součástí velké Cyklostezky Bečva, která měří 141 km.

http://www.cyklostezkabecva.com

http://www.cyklostezkabecva.com (videoklip)

Městem vedou další čtyři cyklotrasy (Jantarová č. 5, č. 5042, č. 6035, č. 5035), které jsou provázány s místními cyklostezkami. Nejvýznamnější cyklotrasou je cyklotrasa č. 5, která patří mezi cyklotrasy I. třídy. Tyto cyklotrasy mají mezinárodní význam s propojením velkých měst s vazbou na evropská velkoměsta.

V rámci podpory cyklodopravy a cykloturistiky město vydalo několik cykloturistických map a letáků. Cyklomapy je možné zakoupit v Městském informačním centru Přerov.

Úschovna jízdních kol

Kolo je možné v době návštěvy města umístit do úschovny kol, kterou provozuje Železniční stanice Přerov na ulici Husova

  • Kontaktní  telefon – 972 734 125
  • Provozní doba: Po – Ne : 04.00 – 23.30 hod.
  • http://www.cd.cz (České dráhy, a.s.)

Půjčovna jízdních kol Českých drah

Půjčovnu naleznete v našem regionu nejblíže na vlakovém nádraží v Olomouci, Hranicích, Lipníku nad Bečvou a Zábřehu. Kolo si můžete rezervovat předem v půjčovně a potom si ho vyzvednout přímo na nádraží. Chcete-li si ulehčit cestu, můžete si vypůjčené kolo bezplatně přepravit vlakem po vybraných trasách a zdarma uschovat ve vybraných úschovnách ČD. Kolo lze vrátit i v jiných stanicích. Půjčovny jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Více informací naleznete na webu:

http://www.cd.cz

Cyklobusy

Tato služba je poskytovaná pro přepravu cyklistů s jízdními koly a pěších turistů. Provoz služby bývá zahájen koncem května a končí koncem září.

Cyklobus Bečva:

jezdí od června do září  na trase Přerov –> Bílá, Bumbálka. Odjezd z Přerova je v 7.30 hodin. V červnu jezdí každou sobotu a neděli. Po dobu letních prázdnin v červenci a srpnu jezdí cyklobus v pátek, sobotu a neděli a také o státních svátcích. V září jede cyklobus každou sobotu.

Cyklobus můžete využít také na zpáteční cestu, z Bumbálky vyjíždí v 16.00 hodin odpoledne. Kapacita přívěsu je 30 kol, proto doporučujeme včasnou rezervaci, a to pomocí rezervačního systému http://amsbus.cz/arriva nebo na autobusovém nádraží v Přerově. Cena přepravy jízdního kola je 15 Kč, pokud si zakoupíte místenku pro jízdní kolo za 15,- Kč, za přepravu jízdního kola v autobusu již znovu neplatíte. V cyklobusu je možné si zakoupit mapu Cyklostezky Bečva.

Cyklobusy Jeseníky: 

jezdí na třech trasách (Olomouc -> Ovčárna, Krnov -> Ovčárna, Šumperk – > Ovčárna) v období od 27. červnado 30. srpna o víkendech a ve dnech státních svátků. 

Více informací naleznete na webu:

http://www.arriva-morava.cz

Jízdní řády:

Valašský cyklobus:

v provozu od 1. května do 28. září, jezdí na trasách Valašské Meziříčí -> Rožnov p. Radhoštěm -> Bílá, Bumbálka každou sobotu, neděli a státní svátek. 

Více informací naleznete na webu http://www.valasskycyklobus.cz

Cyklistická doprava v Přerově

[divide style=“3″]

Cyklistická doprava

Město Přerov patří v regionu střední Moravy mezi přední města v oblasti cyklistické dopravy. Ve městě Přerově a jeho místních částech bylo od roku 1993 do současnosti vybudováno více než 25 km cyklostezek a cyklistických jízdních pruhů. Do cyklostezek bylo za posledních 20 let investováno jen z rozpočtu města cca 50 mil. Kč.

Přes řadu vybudovaných cyklostezek v posledních letech si město Přerov dobře uvědomuje potřebu další optimalizace sítě cyklostezek a také potřebu prosazování dalších opatření vedoucích k většímu zpřístupnění města pro cyklisty. Poslední trendy v oblasti cyklistické dopravy mluví například pro větší integraci cyklistické dopravy s ostatním druhy dopravy (budování jízdních pruhů pro cyklisty na stávajících komunikacích, umožnění průjezdu cyklistů v protisměru v jednosměrných komunikacích, zpřístupnění pěších zón pro cyklisty) a důraz je kladen také na propojenost sítě cyklostezek. Některé z těchto opatření byly již realizovány v roce 2014. Další výzvou pro město Přerov je ale zlepšení propojení cyklostezek zejména v severo-jižním směru (z Předmostí na Jižní město) nebo doplnění propojovacích úseků ze stávajících stezek. Město chce dále pokračovat v budování tzv. cykloobousměrek v jednosměrných ulicích, tedy komunikací, kde je umožněn průjezd cyklistům v protisměru. Průběžně tak budou doplňovány další cyklostezky a cyklopruhy, které by měly v blízké budoucnosti utvořit ucelenou síť města. Přehled o stávajících a připravovaných cyklostezkách a cyklokomunikací na území města nabízí  následující ikona souborumapa

Cyklostezka na ulici Komenského

Oblasti rozvoje cyklistické dopravy se věnuje pracovní skupina složená ze zástupců Magistrátu města Přerova a odborníků na oblast cyklistické dopravy. Ambicí města Přerova je rovněž pokračovat v propagaci cyklistické dopravy, zejména pak využívání kola pro dojíždění do práce, školy nebo za službami. Tento svůj záměr město stvrdilo i vstupem do tzv. Uherskohradišťské charty a Asociace měst pro cyklisty sdružující pro-cyklistická města. Na základě přistoupení města do Uherskohradišťské charty v roce 2012 město Přerov následně zřídilo funkci městského cyklokoordinátora. Tuto funkci zastává pan Mgr. Jiří Janalík. Cyklokoordinátor zajišťuje propagaci cyklistické dopravy (např. organizaci tradičních cyklojízd a soutěže Do práce na kole, styk s médii apod.) a dává podněty vedení města k dalšímu rozvoji cyklostezek, doprovodné infrastruktury a služeb pro cyklisty. Jeho posláním je také sbírání a vyhodnocování podnětů k cyklistické dopravě od občanů města, které následně předkládá pracovní skupině pro cyklistickou dopravu. Dotazy na cyklokoordinátora je možné zasílat na emailovou adresu cyklodoprava@prerov.eu.

Město Přerov také významně podporuje rozvoj cykloturistiky v regionu. Mezi úspěšné projekty města patří cyklobus Bečva, který přepravuje přerovské cykloturisty do Beskyd. Ti, co jeho služeb využijí, mohou absolvovat celodenní výlet po kvalitní cyklostezce Bečva až do Přerova. V sezóně 2015 bude v provozu od června do září.

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..