Na Ředitelství silnic a dálnic ČR putuje dopis z přerovské radnice. Radní v něm vysvětlují, proč je třeba rozšířit Palackého ulici.

Přerovští radní včera schválili „Prohlášení“ s důvody pro rozšíření a budoucí zobousměrnění Palackého ulice v Přerově. V něm zdůrazňují, že jednosměrná Palackého ulice, která patří k páteřním komunikacím Přerova, je při své šířce 4 a půl metru nevyhovující pro rychlý průjezd sanitek, nebo hasičských aut. Prohlášení bylo dnes zasláno Ředitelství silnic a dálnic České republiky, které může rozhodnout o rozšíření vozovky.

PROHLÁŠENÍ – DŮVODY PRO ROZŠÍŘENÍ A BUDOUCÍ ZOBOUSMĚRNĚNÍ ULICE PALACKÉHO V PŘEROVĚ

Město Přerov nemá dokončen páteřní dopravní systém. Státní investice se soustřeďovaly pouze do údržby stávajících komunikací. Ve městě již dlouhá desetiletí nebyla vybudována žádná nová státní komunikace. Přehlcený severojižní tah je naváděn na silnice nižších tříd, i na místní komunikace. Pro severojižní směr se užívají i silnice v centru města, které jsou tímto zahlceny a devastovány a dynamickým zatížením trpí i kulturní památky.

Aby město bylo schopno nárůstu dopravy aspoň nějakým způsobem čelit, bylo nuceno v roce 1997 zprůjezdnit střed města a na své náklady přeřešilo všechny strategické křižovatky buď na okružní, nebo na světelné s dynamickým systémem řízení-nejdříve pomocí indukčních smyček, které jsou již nahrazovány videodetekcí.  A jsou to křižovatky i se silnicemi I. třídy.
Město pochopitelně není schopno svými omezenými prostředky realizovat další nákladné stavby na krajské či státní silniční síti.
Jedním z problémů města je, že neexistuje fyzicky – a  ani pasportně – vedení silnice I/55 přes město v jednom směru a ve druhém je doprava omezena. Součástí tohoto tahu je ul. Palackého ve městě Přerově, která je dokonce v 160metrovém úseku zúžena na 4,5 metru. Vždyť je raritou, že silnice I. třídy je široká pouze 4,5 metru. Díky tomu je druhý směr naváděn na komunikace ve středu města. Snahou je, aby tato silnice byla rozšířena v inkriminovaném úseku o 2 metry. Takto rozšířená by byla schopna bezproblémově převést v opačném směru vozidla integrovaného záchranného systému (dále IZS). V současné době vozidla IZS využívají opačný směr této komunikace z důvodu nejrychlejšího propojení v severojižním směru a v podstatě ohrožují projíždějící vozidla, které uhýbají až na travnatý svah. Je s podivem, že vozidla IZS nebyla ještě strůjcem dopravních nehody.
Dalším následným krokem by bylo žádoucí pustit na rozšířenou komunikaci v opačném směru i vozidla městské a příměstské dopravy a úsilí završit zobousměrněním i pro všechna vozidla do 3,5 tuny.
Dalším z argumentů, aby stát rozšířil tuto silnici je i to, že se připravují velké strategické stavby – dálnice D1 stavba 0136, začíná realizace stavby 0137. Riziko, že časový nesoulad uvedených staveb přivede do města další dopravu, je veliké a rozšířená ul. Palackého by pomohla tento nárůst eliminovat.  Rovněž je její úloha nezastupitelná v případě jakéhokoliv dalšího dopravního omezení ve městě ať již z důvodu oprav či dopravních nehod.
Závěrem lze konstatovat, že ul. Palackého je a ještě dlouho bude v základním komunikačním skeletu nezastupitelná.

Zdroj: www.prerov.eu

Comments( 2 )

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..