Do konce června musejí Přerované zaplatit poplatek za odpad. Sazba zůstává ve stejné výši jako v předchozích letech – a činí 650 korun za každou osobu v domácnosti. Platit za odpad musejí i lidé, kteří mají v Přerově rekreační stavbu, byt nebo rodinný dům, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu. V tomto případě jsou povinni za každou tuto nemovitost zaplatit 325 korun.
Pokud občané do konce června poplatek za odpad neuhradí, zaplatí později více.

[divide]

Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

Magistrát města Přerova, odbor ekonomiky upozorňuje občany, že do 30.06.2015 je nutno uhradit poplatek za komunální odpad na rok 2015. 

Poplatek jsou povinni uhradit:

 • fyzické osoby (i cizinci), které mají v Přerově trvalý pobyt (nebo povolení k pobytu),
 • všichni ostatní cizinci, kteří se na území města Přerova zdržují více jak 90 dní,
 • fyzické osoby jakožto vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, bytů či rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Sazba poplatku zůstává ve stejné výši jako v předchozích dvou letech a činí 650 Kč.  Pokud máte ve vlastnictví  stavbu  určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu, tak jste povinen za každou tuto nemovitost zaplatit částku 325 Kč v důsledku poskytnuté úlevy.

Poplatek lze zaplatit:

 1. Bezhotovostním převodem na účet statutárního města Přerov č. 19 – 1884482379/0800. Při platbě musíte uvést variabilní symbol, což je číslo, které Vám bylo již v minulosti přiřazeno z registru poplatníků pro daný předmět platby (trvalý pobyt, nemovitost). V případě, že platbu provádíte jedním příkazem za více osob, je nutné oznámit, za které osoby poplatek hradíte.
 2. Na všech pokladnách Magistrátu města Přerova (lze platit i platební kartou). Pokladny se nachází v ul. Bratrská č.  34 a na nám. T. G. Masaryka č. 16.
  Provozní hodiny pokladen  jsou:

  • v ul. Bratrská. č. 34: v pondělí až pátek od 8,00 do 11,30   hodin,  v  pondělí a  ve  středu od 12,30 do 16,00 hodin,  v úterý  a  ve  čtvrtek  od 12,30  do 14,00 hodin,
  • na nám. T. G. Masaryka č. 16: v pondělí až čtvrtek od 8,00 do 11,30 hodin, v pondělí a ve středu od 12,30 do 17,00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 12,30 do 15,00 hodin.
 3. Prostřednictvím SIPO.  Někteří z Vás tímto způsobem již poplatek hradí a nemusí tak sledovat splatnost poplatku. Pokud se i Vy rozhodnete pro tento způsob úhrady,  potřebujete mít zřízené SIPO u České pošty, s.p. a vyplnit formulář, který odevzdáte na odboru ekonomiky, oddělení místních příjmů. Jestliže budete chtít zaplatit takto poplatek na letošní rok,  musíte vyplněný formulář odevzdat nejpozději do 15.05.2015 (ikona souboruformulář je dostupný buď na stránkách www.prerov.eu, nebo jej získáte na odboru ekonomiky, oddělení místních příjmů).  
 4. Na poště prostřednictvím poštovní poukázky (pokud si ji vyžádáte u odboru ekonomiky, oddělení místních příjmů).  

Vzhledem k tomu, že evidujeme i nezletilé dlužníky, sdělujeme, že za zaplacení poplatku odpovídají jejich zákonní zástupci.  

Pokud poplatek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, bude stejně jako v minulosti navýšen o 50 % sazby poplatku, tak jak je stanoveno v čl. 7 odst. 2  Obecně závazné vyhlášky č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.   

V této souvislosti upozorňujeme, že jestliže máte u poplatku evidovány nedoplatky z předchozích let, tak dle platné legislativy se úhrada nejdříve použije na nedoplatek s dřívějším datem splatnosti.

Nezaplacený poplatek včetně jeho navýšení bude následně vyměřen hromadným předpisným seznamem s určením náhradní lhůty splatnosti.  A pokud nedoplatek nebude uhrazen ani v náhradní lhůtě splatnosti, bude již vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora. Dluh se Vám tak prodraží, zejména pak v případě vymáhání nedoplatku soudním exekutorem, neboť náklady exekučního řízení jdou k tíži dlužníka.

Máte-li zájem řešit nedoplatky, nicméně se nacházíte ve složité finanční situaci a chcete se vyhnout exekuci, můžete si požádat o odklad  či rozložení úhrady na splátky. Žádost podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč.

Veškeré další bližší informace  získáte  na Magistrátu města Přerova,  odboru ekonomiky,  oddělení místních příjmů, v Bratrské ul. č. 34, II. patro, dv. č. 42 nebo na tel. číslech 581 268 296, 581 268 297, 581 268 230 nebo na stránkách města.

 

Zdroj: www.prerov.eu

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..