Magistrát města Přerova, odbor ekonomiky upozorňuje všechny držitele psů, že do 31. 3. 2015 je nutno uhradit poplatek ze psů.

 1. Sazba poplatku zůstává stejná jako v předchozích letech a činí pro držitele psa, který:
  • má trvalý pobyt  v  bytovém domě  v  Přerově I-Městě, Přerově II-Předmostí, nebo v sídle ohlašovny  Magistrátu  města  Přerova,  Bratrská 34,  750 11  Přerov 2,  nebo  má sídlo na území města  tj. v Přerově I-Městě – Přerov XIII –Penčice:
   • za prvního psa 1 000 Kč,
   • za druhého a každého dalšího psa 1 500 Kč,
  • má trvalý pobyt v rodinném domě v Přerově I-Městě, Přerově II-Předmostí:
   • za prvního psa 400 Kč,
   • za druhého a každého dalšího psa 600 Kč,
  • má trvalý pobyt v Přerově III- Přerov XIII:

   • za prvního psa  300 Kč,
   • za druhého a každého dalšího psa 450 Kč,
  • je poživatelem invalidního, starobního,  vdovského nebo vdoveckého  důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,  anebo  poživatelem  sirotčího důchodu:

   • za prvního psa  200 Kč,
   • za druhého a každého dalšího psa 300 Kč.

  Poplatek lze zaplatit:

  • na pokladnách Magistrátu města Přerova (lze i platební kartou),  Bratrská ul. č.  34, nám. T. G. Masaryka č. 16,
  • bezhotovostním převodem na účet statutárního města Přerov č. 19 – 1884482379/0800 (nutno uvést variabilní symbol –  číslo, které vám bylo již v minulosti pro placení poplatku ze psů přiřazeno z registru poplatníků),
  • prostřednictvím SIPO.

  Rovněž znovu připomínáme všem držitelům psa, u nichž došlo ke změně trvalého pobytu  nebo  kterým pes uhynul, zaběhl se, byl jimi samotnými předán do jiných rukou, že jsou  povinni psa v  15 denní lhůtě odhlásit. Neučiní-li tak,  jsou stále vedeni jako poplatníci s povinností  poplatek  hradit a pokud poplatek neuhradí, bude vymáhán. Za nesplnění ohlašovací povinnosti jim hrozí pokuta. Znovu tedy apelujeme na všechny držitele psů, aby svou povinnost (platby, přihlášení i odhlášení vlastnictví psa) plnili řádně a včas a předešli tak následným problémům.

  Pokud poplatek nebude zaplacen do 31. března 2015, bude stejně jako v předchozích letech zvýšen o 50% sazby.  Nezaplacený poplatek bude vyměřen hromadným předpisným seznamem, tak jako v minulých letech.Seznam bude zpřístupněn k nahlédnutí na odboru ekonomiky Magistrátu města Přerova po dobu třiceti dnů. Při nahlédnutí budou držiteli psa zpřístupněny pouze údaje, týkající se jemu stanoveného poplatku. Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí bude oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce magistrátu.  Pokud poplatek nebude uhrazen ani v náhradní lhůtě, bude nedoplatek vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora a dluh se tak výrazně prodraží.

  Veškeré další bližší informace získáte na odboru ekonomiky, v Bratrské ul. č. 34, II. patro, dveře č. 50  u paní Bartoníkové nebo na tel. čísle 581 268 219 nebo internetových stránkách města Přerova www.prerov.eu  (magistrát – potřebuji vyřídit – řešení životních situací – finance –  poplatky a pokuty).

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..