V období od dubna do června letošního roku jsme se stali mediálním partnerem Okresní hospodářské komory Přerov pro realizaci plánovaných seminářů v projektu „Inovační hub Přerov“. Všechny akce byly realizovány Okresní hospodářskou komorou Přerov a městem Přerov.

Projekt „Inovační hub Přerov“  je spolufinancován Evropskou unií.

I.SEMINÁŘ 28.března 2023

První seminář s názvem „Dotační podpora firem a trendy v oblasti technologií 3D tisku“ proběhl v prostorách Městského domu a zúčastnili se jej zájemci z řad přerovských firem, zástupci města Přerova a zástupci Olomouckého kraje.

II.SEMINÁŘ 25.dubna 2023

Vysoká školy logistiky o.p.s. byla hostitelem pro druhý seminář v rámci projektu „Inovační hub Přerov“ s názvem „Přerovští podnikatelé a jejich úspěchy a fuck-upy“. Na úvod se účastníci semináře seznámili s historickými milníky v podnikatelské sféře v regionu, jaké firmy v Přerově vznikaly a které udržují svou tradici až do současnosti. Přednášejícími dále byli Jan Tobolík z firmy SENSIO.CZ, Tomáš Boráň z PME a Jakub Hnila z firmy HNILA.

III.SEMINÁŘ .5.2023

Zájemce z řad studentů motivovali k začátku podnikání na semináři s názvem „Jak začít podnikat“.  Akce probíhala opět v prostorách Vysoké školy logistiky o.p.s. a zájemci z řad studentů se mohli inspirovat jak svůj podnikatelský nápad posunout z myšlenek do reality. Svůj příběh jim představil manažer IN HUB Filip Navrátil z Inovačního centra Olomouckého kraje, které má být provozovatelem IN HUB Přerov. Dalším přednášejícím byla Lucie Krystková, která pomocí LEAN CANVAS modelu, ukázala studentům cestu jak svůj podnikatelský nápad připravit co nejlépe k realizaci.

IV.SEMINÁŘ 20.6.2023

Po slavnostním otevření proběhl poslední seminář s názvem „3D tisk bez hranic“ přímo v prostorách IN-HUB Přerov. 

Během první dopolední části navštívili IN HUB studenti přerovské střední školy a odpolední část byla určena zájemcům z řad přerovských firem.

Na začátku semináře představil manažer Filip Navrátil plánované aktivity Inovačního centra Olomouckého kraje, jako budoucího provozovatele.  Následně Tomáš Zvoníček z přerovského Sensia, představil aktuální trendy v 3D tisku a hlavně praktické aplikace (aditivní výroba atd.)