Pátek, 24 Květen, 2019
Po dvou měsících končí na suchem decimovaném Přerovsku zákaz odebírání vody z toků

Dnešním dnem končí pro Přerovsko zákaz nakládaní s povrchovými vodami, který byl kvůli dlouhotrvajícímu suchu vyhlášen 7. srpna. Dva měsíce nesměla být z toků odebírána voda – a to ani vědrem či konvemi – malé vodní elektrárny mohly z Bečvy a Strhance brát vodu pouze na základě povolení. Všechna tato opatření byla 5. října rozhodnutím vodoprávního úřadu zrušena. […] Čtěte více

Silniční most v Lověšicích čeká oprava. Z koryta pod mostem bude vytěženo bahno

Opravou za bezmála dva miliony korun projde silniční most přes potok Svodnice v Lověšicích, který je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude spočívat v opravě kamenných opěr, zřízení nové hydroizolace, výměny zábradlí včetně nových železobetonových říms a odvodnění. „Ze dna koryta pod mostem a v jeho okolí bude vytěžen bahnitý nános – a do vzdálenosti zhruba dva […] Čtěte více

© 2014 - 2019 - Přerovská internetová televize / Orgánem dohledu je RRTV

Nahoru